Jubileumvaart HRM 1-7-2010  

Jubileumvaart HRM 1-7-2010 ( deel 2 )  

Van Shanghai naar Rotterdam 

Jubileumconcert Theater Zuidplein 25 september 2010  

 Nieuwjaarsreceptie 2010 met toneelopvoering