HOME

 

 • Gekochte toegangsbewijzen kunnen niet worden teruggenomen.
 • Bij verlies van toegangskaart(en) kan geen duplicaat worden verstrekt.
 • Toegang tot het evenement wordt alleen verleend door het tonen van een geldig toegangsbewijs.
 • Het programma is onder voorbehoud.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de aanwijzingen van de evenementencommissie.
 • Bij constatering van onrechtmatigheden ( zoals valse kaartjes) wordt de toegang ontzegd en aangifte gedaan bij de politie.
 • Bij vragen of problemen: meld u zich bij de ingang of bij de kassa.
 • Er kunnen foto’s of opnamen gemaakt worden ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden e.d. Door het kopen van een kaartje                            en het betreden van de concertlocatie geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken.
 • Het is niet toegestaan foto’s, geluid- en filmopname te maken zonder toestemming van het bestuur van Het Randstedelijk Mannenkoor.
 • Bij concerten in een theater/concertgebouw/kerkgebouw gelden de huisregels van dit gebouw.
 • Het Randstedelijk Mannenkoor is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.

Bij vragen of onduidelijkheden, neem contact met ons op.